Kontakt z nami
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Aktualności

Seminarium efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi
Akademia Kultury Informacyjnej oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie serdecznie zaprasza na seminarium poświęcone prezentacji Strategii efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi z elementami zarządzania wiedzą : Poradnik doświadczony pracownik 50+ jako mentor/tutor/coach Poradnik trenera osób starszych Kompendium programów szkoleń Strategia zarządzania pracownikami w grupie wiekowej 50+ ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet produktu projektu Innowacje w aktywizacji pracowników w...
Powołanie Centrum Wsparcia i Rozwoju 50+
W dniu 19.08.2013 uchwałą Zarządu Akademii Kultury Informacyjnej powołano Centrum Wsparcia i Rozwoju 50+ w ramach projektu "Innowacje w aktywacji pracowników w grupie wiekowej 50+"
Portal komunikacyjny
W ramach projektu "Innowacje w aktywacji pracowników w grupie wiekowej 50+" powstaje portal interntowy skierowany do Kobiet 50 +, Pracodawóców, Trenerów. Portal będzie sprzyjał rozwojowi zawodowemu i osobistemu Kobiet50+. Będą one miały dostęp do dopasowanych do ich potrzeb i możliwości poznawczych szkoleń (w tym zawodow niszowych), bazy wiedzy, ofert pracy, porad zawodowych etc. Otworzy to dla nich nowe ścieżki rozwoju zawodowego. Pracodawcom umożliwi lepsze poznanie potrzeb oraz oczekiwań...

O centrum

Centrum Wsparcia i Rozwoju 50+ jest jednostką zorientowaną zarówno na pracę edukacyjną i badawczą z kobietami przy jednoczesnym prowadzeniu działań na rzecz pracodawców m.in. w zakresie analiz potrzeb szkoleniowych dla tej grupy wiekowej oraz projektowanie szkoleń i programów rozwojowych z wykorzystaniem kompleksowych narzędzi i nowoczesnych metod motywacji osób starszych. Celem Centrum jest stworzenie miejsca otwartego dla wszystkich zainteresowanych współpracą, kobiet 50+, które planują utrzymanie aktywności zawodowej, pracodawców zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych form zarządzania kapitałem pracowników 50+, trenerzy zorientowani na rozwój i wzmacnianie swoich kompetencji trenerskich w zakresie szkoleń dla pracowników 50+.

więcej informacji