Kontakt z nami

O centrum

Centrum Wsparcia i Rozwoju 50+ jest jednostką zorientowaną zarówno na pracę edukacyjną i badawczą z kobietami przy jednoczesnym prowadzeniu działań na rzecz pracodawców m.in. w zakresie analiz potrzeb szkoleniowych dla tej grupy wiekowej oraz projektowanie szkoleń i programów rozwojowych z wykorzystaniem kompleksowych narzędzi i nowoczesnych metod motywacji osób starszych. Celem Centrum jest stworzenie miejsca otwartego dla wszystkich zainteresowanych współpracą, kobiet 50+, które planują utrzymanie aktywności zawodowej, pracodawców zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych form zarządzania kapitałem pracowników 50+, trenerzy zorientowani na rozwój i wzmacnianie swoich kompetencji trenerskich w zakresie szkoleń dla pracowników 50+.

Jednym z istotnych założeń stawianych przed Centrum Wsparcia i Rozwoju 50+ jest stworzenie jednostki, która w elastyczny sposób reaguje na zachodzące zmiany zarówno na rynku pracy jak i w przestrzeni pracodawca-pracownik. Do głównych obszarów aktywności Centrum należy:

 • Promowanie strategii efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi z elementami zarządzania wiedzą;
 • Realizowane szkoleń dla trenerów i szkoleniowców pracujących z grupami 50+
  w oparciu o przygotowany Poradnik trenera osób starszych;
 • Realizowanie szkoleń dla pracodawców w oparciu o Poradnik doświadczony pracownik 50+ jako mentor, tutor, coach oraz Kompendium innowacyjnych metod uczenia się bez bariery wieku;
 • Realizowanie szkoleń oraz opracowywanie programów kolejnych szkoleń przygotowujących do wykonywania przykładowych zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla kobiet w grupie wiekowej 50+;
 • Zarządzanie portalem komunikacyjnym (pracodawcy, kobiety 50+, trenerzy osób starszych).

Kluczowym punktem prowadzonych przez Centrum działań jest praca edukacyjna z kobietami (w tym niepełnosprawnymi) w zakresie :

 • budowania gotowości do zmiany;
 • motywacji edukacyjnej;
 • organizacji pracy;
 • zasad komunikowania się;
 • reagowania na krytykę, atak i inne formy dyskryminacji;
 • budowania poczucia bezpieczeństwa;
 • odnajdywania przyczyn, które przeszkadzają kobietom 50+ w dążeniu do upragnionego celu i szukania rozwiązań w tym zakresie;
 • wsparcia w definiowaniu celów zawodowych oraz pomoc w określaniu, jakie kroki należy podjąć, żeby owe zamierzenia osiągnąć;
 • wzmocnienia poczucia własnej wartości i samooceny.

Natomiast działania na rzecz pracodawców dodatkowo będą zorientowane na promocję doświadczonych pracownic 50+ dla utrzymania ich aktywności zawodowej i pozostawania ich na rynku pracy. Ponadto, jednym z ważnych zadań Centrum będzie współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców w zakresie analiz potrzeb szkoleniowych oraz wsparcia w projektach wdrażania różnych metod zarządzania kapitałem pracowników 50+. tego projektu.