Kontakt z nami

Kontakt

Lider Projektu:
Akademia Kultury Informacyjnej Sp. z o.o.
03-301 Warszawa,
ul. Jagiellońska 78 IV piętro lok. 5.2

Tel.: 22 887 45 10 w 106 (10.00-16.00)
Tel./fax.: 22 828 03 80
e-mail: biuro@aki.edu.pl
www.aki.edu.pl

Partner Projektu:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5

Tel.: 022 561 88 98
Fax: 022 561 90 21
www.uksw.edu.pl