Kontakt z nami

Barbara Barabiak

Barbara Baraniak doktor habilitowana w zakresie pedagogiki – pedagogiki pracy, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego;  wieloletni pracownik naukowy oraz sekretarz naukowy Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie , a także pełniąca tam obowiązki dyrektora / 01.10.2007r. – 30.03.2009r./ ;  promotor kadr pedagogicznych na poziomach: licencjackim, magisterskim i doktorskim ;autorka licznych publikacji o charakterze monografii, podręczników, prac redakcyjnych, druków zwartych oraz artykułów -  z których ważniejsze to: Treści kształcenia zawodowego- kryteria i metody doboru/ 1994/, Programy kształcenia zawodowego. Teoria, metodologia, aplikacje /2002/, Edukacja w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej/ 2008/, Metody badania pracy / 2009/,Współczesna pedagogika pracy z perspektywy edukacji, pracy i badań/ 2010/ a także współautorskie z : T.W Nowackim i K. Korabiowską -Nowacka –Nowy Słownik Pedagogiki Pracy / 2001/, S.M. Kwiatkowskim i A. Bogajem – Pedagogika pracy / 2007/ oraz redakcje naukowe m.in. Standaryzacja kształcenia zawodowego/ współred. z M. Butkiewiczem / ( 1997 ), Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej / 2007/, Jubileusz 95- lat życia Tadeusza W. Nowackiego /2008/, Wartości w pedagogice pracy / 2008/,Od manualizmu do pedagogiki pracy/ 2010/, Człowiek w pedagogice pracy /2012/ Wyróżniona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski / 2011/, Złotym Krzyżem Zasługi / 1999/, Medalem Komisji Edukacji Narodowej / 1998/.