Kontakt z nami

Dorota Nawrat

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki pracy, doradca zawodowy, trener umiejętności psychospołecznych. Specjalizuje się w zakresie diagnozowania i stymulowania potencjału  innowacyjnego obszarach edukacji i biznesu.

Pracownik naukowo-dydaktyczny Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach.

Badania i zainteresowania naukowe: 

  • kompetencje innowacyjne menedżerów,
  • kształtowanie klimatu innowacyjnego w przedsiębiorstwie,
  • rozwój zawodowy dorosłych w środowisku pracy,
  • rozwijanie potencjału innowacyjnego pracowników,
  • aktywizacja zawodowa osób powyżej 50-go roku życia.

Autorstwo ponad 40 publikacji naukowych w tym zakresie.