Kontakt z nami

Szkolenia

Projekt skierowany do grup docelowych (w tym kobiet 50+) z obszaru województwa mazowieckiego (w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa mazowieckiego).

Wymiar formy wsparcia obejmuje wykorzystanie nowych instrumentów w rozwiązywaniu dotychczasowych problemów pracujących kobiet w grupie wiekowej 50+ na rynku pracy, w tym adaptowanie skutecznych rozwiązań wypracowanych w innych krajach UE. Przygotowanie pakietu dla 3 zainteresowanych stron (kobiety 50+, pracodawcy, trenerzy) pozwoli na zwiększenie skuteczności działań skierowanych do grupy docelowych odbiorców poprzez zmiany mentalności społeczeństwa wobec możliwości funkcjonowania na rynku pracy kobiety ze starszych grup wiekowych oraz skuteczne nadrabianie luk kompetencyjnych.