Kontakt z nami

Nauczanie osób starszych

Szkolenie w obszarze nauczania osób starszych

Do udziału w szkoleniu zapraszamy trenerów. Celem szkolenia będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych trenerów z zakresu nauczania osób starszych (32 h)

Szkolenie zaproponuje innowacyjny sposób prowadzenia zajęć z osobami starszymi. Dostarczy szerokiej wiedzy z zakresu psychologii i andragogiki i pozwali korzystającym z niego trenerom zrozumieć, a następnie dopasować swoje szkolenia do potrzeb osób powyżej 50 roku życia. Poza sprawdzoną teorią, szkolenie przedstawi dobre praktyki, techniki i metody zaczerpnięte prosto z sal szkoleniowych. Zaproponowane zostanie także stosowanie coachingowego podejścia, którego podstawą jest wiara w możliwości drugiej osoby, jako skuteczny sposób pracy z grupami 50+.

W programie szkolenia  m.in.: 

 • Wiek średni i późna dorosłość czyli osoby 50+ na linii życia
 • Co się dzieje z ciałem 50-latka
 • Portret psychospołeczny osób drugiej dekady życia
 • Osobowość osób po 50 roku życia
 • Sytuacja zawodowa osób po 50 roku życia w Polsce
 • Specyfika pracy edukacyjnej z osobami w wieku 50+
 • Portret trenera w edukacji osób w starszym wieku
 • Edukacja i szkolenie osób niepełnosprawnych w wieku 50+
 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Praca trenera osób starszych na sali szkoleniowej 
 • Sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi na sali szkoleniowej w grupie 50+